alve

alve
, -ol, =us (L). A cavity, pit, socket

Dictionary of word roots and combining forms . . 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Alve Hotel — (Юрмала,Латвия) Категория отеля: 3 звездочный отель Адрес: Jomas iela 88a, Юрмала, LV 2015, Латвия …   Каталог отелей

  • ALVE — abbr. ALEXA VENTURES INC NASDAQ …   Dictionary of abbreviations

  • alvė — ×alvė (l. halwa) sf. (1) Rs, Kbr, al̃vė (2) Erž puodelis pusės litro ar mažesnis, puskvortė: Stuopa – dvi alvi J. Alvę brangvyno išgerti K. Aš kasdieną po alvę pieno išgeriu Prk. Statyk alvę midučio JD144. Šeimininkas pripylė alvutę ir pakišo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • alvelė — ×alvẽlė sf. dem. (2) kelio girnelė (?): Tokiu jis akmeniu trenkė Airėjui į koją, kur kulšis sąnarį turi ir lankstos – į pačią, vadinas, alvelę Hl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • alvėti — alvėti, al̃va, ėjo žr. almėti 1: Vaikas nesveikas, iš ausų al̃va Alk. Al̃va ir al̃va [sula] pamažėli iš beržo Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • alveolariform — |alvēə|larəˌfȯrm adjective Etymology: International Scientific Vocabulary alveolar + iform : alveoliform * * * alveolariform, a. (ˌælviːəʊˈlærɪfɔːm) [f. prec. + iform.] Having the form of the cells of a honey comb. in Syd. Soc. Lex …   Useful english dictionary

  • alveole — ˈalvēˌōl noun ( s) Etymology: French alvéole, from Latin alveolus : alveolus …   Useful english dictionary

  • alveolites — ˌalvēəˈlīd.ēz, (ˌ)alˌvē noun Usage: capitalized Etymology: New Latin, from Latin alveolus small cavity + New Latin ites ite : a genus of fossil corals of the Silurian and Devonian rocks having massive or branching bodies with compressed thin… …   Useful english dictionary

  • alveon — ˈalvēˌän noun ( s) Etymology: alveola + on (as in prosthion, nasion) : alveolar point …   Useful english dictionary

  • Oliver Shanti — Ulrich Schulz (* 16. November 1948 in Hamburg) – bekannt als Oliver Shanti (Sanskrit bzw. Hindi für Frieden) oder Oliver Serano Alve – ist ein Musiker und Musikproduzent, der durch Aufnahmen im Stile der New Age und Weltmusik hervortrat. Von 2002 …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”